Bölge Ülkeleri Kurs Programları Direktörlüğü

Merkez Kampus,İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, A Binası, Z-05

Direktör:                  Asst.Prof.Dr. Rasim Özyürek

Direktör Sekreteri:  Aynur Toker

Memur:                    Selva Kırdar

Görev Tanımı

Dil Kurultayları

Sempozyumlar

 * Kurslar

   

Tel:                           +90 (312)290 2221, 290 2350

Faks:                        +90 (312)266 40 57